REGNET
Consortium Project Description
home | Guestbook | Sitemap | Contact
 
Home
Deliverables
News
Dissemination
Demonstration Area
 
Member Area
 
Dutch Description

Beschrijving en objectieven

 REGNET is een project, ondersteund door de Europese Commissie, met als doel het opzetten van een functioneel netwerk van dienstencentra in Europa die ICT-diensten aanbieden aan Cultureel Erfgoed-organisaties. De productie van, toegang tot en gebruik van gedigitaliseerde culturele en wetenschappelijke gegevens staat hierbij centraal. De vier sleutelrollen in het netwerk zijn : de inhoudleveranciers (musea, archieven, bibliotheken, etc.), de dienstencentra-operatoren, de systeemontwikkelaars (ICT-bedrijven) en de klanten/eindgebruikers.

De inhoudleveranciers maken hun digitale inhoud, diensten en producten toegankelijk voor hun klanten (B2C) via de infrastructuur en de systemen van de dienstencentra. De systeemontwikkelaars leveren de komponenten voor deze infrastructuur en systemen. De inhoudleveranciers maken tevens gebruik van de dienstencentra voor de verwezenlijking van onder andere multimediaproducties, virtuele tentoonstellingen (B2B) en e-Business-toepassingen (shopping). 

Binnen REGNET wordt er een speciale nadruk gelegd op de regionale aspecten binnen Europa, de combinatie van gedistribueerde collecties, de voorzieningen voor draadloze communicatietechnieken en een sterk gepersonaliseerde en vooral thematische benadering van de culturele inhoud. Deze thematische benadering steunt op een flexibele fragmentarische inhoudsopbouw die toelaat om dezelfde informatie in verschillende combinaties en op verschillende niveaus aan te bieden.

De technische bouwstenen voor REGNET bestaan uit de volgende basiselementen: Portal, Cultural Heritage data management, e-Business, Ontology en Publishing. Deze basiselementen maken voornamelijk gebruik van platformonafhankelijke technologieŽn (LINUX, JAVA, etc.) en gegevensstructuren (XML-familie).  

Algemene en meer domeinspecifieke metadata standaarden zoals Dublin Core, CIDOC, AMICO, USMARC en EAD ondersteunen de ontsluiting van de respectievelijke collecties van de Cultureel Erfgoed-instellingen. 

Mijlpalen.
M1: Inhoudelijke productieplannen (digitalisering, themaís) en gebruikte technologieŽn.

M2: Systeemimplementatie; inhoud en producten klaar, start validatie-activiteiten.
 
M3: Einde van de systeemvalidatie; begin trial
M4: Einde trial, evaluatie
M5: REGNET operationeel

Details: FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSIONIST
Start: 2001-04-01
Duration: 24 Months
Budget: 5,038 Mio. EURO
Coordinator: AIT Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH
Project Type: Research and Development
Financing: Cost Sharing (48,6% EU - 51,4% partners)
Consortium:
AIT Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH (A) TARX nv (B) Zeus Consulting SA (GR)
Österreichische Nationalbibliothek (A) Stad Mechelen - Stedelijke Musea Mechelen (B) Systema Informatics Ltd. (GR)
Salzburg Research Forschungs-gesellschaft mbH (A) Stichting Museon (Museum voor het Onderwijs) (NL) Centre for Research and Technology Hellas (GR)
Universität Wien (A) SPACE S.r.l. (I) VALTECH (F)
IMAC Information&Management Consulting e.K (D) Fratelli Alinari I.D.E.A. Spa (I) Terra Incognita Europa Limited (GB)
Stockholms Universitet (S) Consorzio Civita (I) Institute of Computer and Communication Systems (BUL)
Länsmuseet på Gotland (S) Motorola S.p.A. (I) Southern Ural State University (RU)
Naturhistoriska Riksmuseet (S) Ajuntament de Granollers (E)  
Kungl. Vetenskapsakademien, Royal Academy of Science (S) Instituto Andaluz de Tecnología (E)
toptop
  EUFunded by the European Commission
Copyright © 2002 AIT
All rights reserved. Last updated: Tue Jan 8 2002